Σύλληψη, σχεδιασμός και κατασκευή ενός τοίχου, ο οποίος απαντά σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές, όπως αυτές προκύπτουν σε σχέση με μία αναφορά.

O τοίχος αποτελεί για την αρχιτεκτονική πρωταρχικό δομικό και συνθετικό στοιχείο. Δια-χωρίζει εσωτερικό και εξωτερικό, ιδιωτικό και δημόσιο, κλειστό και ανοιχτό και σηματοδοτεί την σχέση του κτηρίου με τον περιβάλλοντα χώρο. Ο τοίχος ορίζει και παράγει χώρο, αποτελεί κυρίαρχο διαμεσολαβητή, σημαντικό φίλτρο και ταυτόχρονα όριο. Προσδιορίζεται από τις αρχές firmitas/venustas/utilitas και συχνά στην επιφάνειά του αντανακλώνται όχι μόνο οι κατασκευαστικές/μορφολογικές/λειτουργικές αντιλήψεις και δυνατότητες της κάθε εποχής, αλλά και οι ιδεολογικές.

Πολυξένη Μάντζου

Οικοδομική V &VI 2012-13, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δ.Π.Θ.


Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

επιΛογΗ καΤηγορΙοπΟίησης_οΜάδα8

Επιλέγουμε την κατηγοριοποίηση της 5+17?.! Θεωρούμε πως διαχωρίζει τους τοίχους σε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες ως προς το στόχο του μαθήματος στο επόμενο εξάμηνο. Αν συνεργαστούν οι ομάδες σύμφωνα με αυτήν την κατηγοριοποίηση πιστεύουμε πως το ενδιαφέρον θα παραμείνει αμείωτο εφόσον γενικά φαίνεται να ταιριάζουν οι προθέσεις τους.

Ομάδα 10_ επιλογή κατηγοριοποίησηςΕπιλέγουμε την κατηγοριοποίηση της ομάδας 21. Σύμφωνα με αυτή οι ομάδες τοίχων που προκύπτουν έχουν αρκετά διαφορετικά δομικά χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να έχει κατ’ επέκταση διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά και λειτουργίες και όποιος από τους τοίχους επιλεγεί να χτιστεί.

ΟΜΑΔΑ_18

Επιλέγουμε την κατηγοριοποίηση της ομάδας 21, διότι έχει χωρίσει τους τοίχους βάση δομής διασφαλίζοντας την κατασκευή τριών διαφορετικών συστημάτων. Η τελική επιλογή των τοίχων μπορεί να εξασφαλίσει την υλοποίηση χρηστικών κατασκευών.

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

ομάδα 2 - επιλογή κατηγοριοποίησης

Επιλέγουμε την κατηγοριοποίηση της ομάδας 9 διότι διακρίνει σαφώς τους καθαρά χρηστικούς τοίχους σε δύο μεγάλες κατηγορίες ( διαχωριστικά, καθιστικά), ενώ εντάσσει όλους τους τοίχους που αφορούν σε εικαστικές / συναισθηματικές προσεγγίσεις σε μια χωριστή κατηγορία.
Με αυτό τον τρόπο οι ομάδες χωρίζονται ισότιμα και εξασφαλίζεται η κατασκευή τριών τοίχων με εντελώς διαφορετικό ύφος και χρήση, ανεξάρτητα από την επιλογή της κάθε υποομάδας.

Κατηγοριοποίηση Ομάδα_21

Κατηγοριοποίηση με βάση τη δομή


  • Κυτταρική δομή : 3, 4, 12, 13, 16, 20

  • Ενιαία δομή : 1, 2, 5/17, 8, 11, 19

  • Σύνθεση πολλών στοιχείων : 6, 9, 10, 14, 18, 21

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

ΟΜΑΔΑ 1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΟΣ
1,2,ΕΡΣΙΛΙΑ,9,14,10, άυλοι τοίχοι,20


ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
5+17,16,13,11


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ
19,12,6,8,18,4

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Κατηγοριοποίηση 5+17


Τοίχοι που αποκτούν άμεση χρηστική αξία 
9
14
10
13
1
16

Τοίχοι που παράγουν χώρο
12
21
18 
20
3

Που έχουν ως στοχο μια εικαστική-συναισθηματική προσέγγιση
6
2
11
5+17
4